Noen som bør æres og hedres?

Postet av Driv Idrettslag den 9. Feb 2007

Som du og din gruppe sikkert vet, vil Driv runde 70 i løpet av  2007, og i den anledning er komiteen for æresbevisninger i gang med å vurdere mulige kandidater til lagets fortjenestemedalje og æresmedlemsskap. Komiteen består av Magne Johansen (leder), Aud Hønsi, Aud Aslaksby og Roar Killerud. Etter planen skal komiteen legge frem sin innstilling for hovedstyre 1. juni neste år, og meningen er de eventuelle kandidatene skal hedres under jubileumsarrangementet på Drivplassen i august.

Driv er på de 70 årene blitt et stort og allsidig idrettslag med rundt 1200 medlemmer. Derfor er det helt nødvendig at komiteen får innspill og forslag til kandidater. Ikke minst er det viktig med forslag og innspill fra de enkelte gruppene. Er det noen ildsjeler i din gruppe som bør komme i betraktning når det gjelder fortjenestemedalje eller æresbevisning? Det er bare å ta kontakt med en eller flere av oss. Har dere et konkret forslag, så bør det være skriftlig og selvsagt begrunnet. Vi tar imot forslag både fra enkeltpersoner og grupper.

For ordens skyld tar vi med noen linjer fra vedtektene i laget, om hva som er "minstekravet" for å komme i betraktning.

FORTJENESTEMEDALJEN: "For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV, skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe, og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Medaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og ressurser. Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagshelter" i laget, like mye som til de som har oppnådd sportslige resultater."

ÆRESMEDLEMSSKAP: "For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i Driv, skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppene på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt u over det som med rimelighet kan forventes av et medlem. Æresmedlemsskap er en hedersbevisning som henger høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene".

Vi tar også med navnene på dem som allerede er æresmedlem eller hedret med fortjenestemedalje:

ÆRESMEDLEMMER: Einar Buer, Nils Wiik, Kåre Myhre, Hroar Kjelgaard, Age Rustad og Odd Myhre.

FORJENESTEMEDALJE: Karen Myrer, Ivar Myrer, Hroar Kjelgaard, Erling Kjensli, Nils Wiik, Aage Bjerkland, Rolf Buer, Kåre Myhre, Arne Berger, Per Halvorsen, Ellen Kjelgaard, Odd Myhre, Aage Rustad, Oddvar Skaug, Rolf Solberg, Else Wiik, Iver Østvåg, Knut A. Thorvaldsen, Hans Andersen, Aud Hønsi, Per-Erik Østlie, Anne Mari Stokseth, Jan Stokseth, Dag Skaug, Terje Myhre og Jan Erik Århus.

PS:

Her kan vi nås:

Magne Johansen; 9060.1507 mail: magne.johansen@aftenposten.no

Roar Killerud:  9716.0519

Aud Aslaksby: 64924318   9153.8312

Aud Hønsi; 64924586

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.