Driv best i Enebakk

Postet av Driv Idrettslag den 8. Mai 2009

IL DRIV ORG.NR 971265965

 

IL Driv er organisasjonen med klart best oppslutning på grasrotandelen. Dette gleder stort, men vi ønsker å bli enda bedre. Be dine barn, foreldre, besteforeldre å registrere Driv som mottaker av din grasrotandel. Ta med deg org. 971265965 neste gang du tipper.
Atle Stenvik valgt til ny leder i Driv på årsmøtet 26. mars.

Postet av Driv Idrettslag den 26. Mar 2009

Drivs årsmøte ble som vanlig avholdt på Mjær ungdomsskole og med gledelig mange fremmøtte.

Nestleder Atle Stenvik ønsket velkommen og ikke uventet ble Even Ungersness valgt til møteleder.

Even loset deltagerne trygt gjennom årsmøtedokumentene og disse ble godkjent uten nevneverdige kommentarer. Bortsett fra en stor takk til Markedsgruppa som har lagt ned et stort arbeid og skaffet laget nye inntekter.

Likeså ble regnskap og budsjett for både Hovedlaget og gruppene enstemmig godkjent.

Av store poster på budsjettet kan nevnes 70 000 kroner til Tennisgruppa, blant annet til opprustning av bane 1 på Tennisanlegget i Gaupeveien.

Det ble også satt av ca. 170 000 kroner til nødvendig vedlikehold av Klubbhuset.

På inntektssiden utgjør medlemskontingenten den største posten med 205 000 kroner, tilskudd fra stat og kommune 200 000 kroner, reklame Mjærhallen 126 000 kroner. Nytt av året er den såkalte Grasrotandelen og her regner Driv å få inn 150 000 kroner.

Det ble fremsatt 3 forslag på årsmøtet, alle fremmet av Hovedstyret.

1. Medlemskontingenten. Uendret.

Enstemmig vedtatt.

2. Oppsigelse av samarbeidsavtalen mellom Enebakk/Driv Fotball og I.L. Driv og Enebakk I.F.

Enstemmig vedtatt.

3. Supplement til lover for I.L. Driv gjøres om til Organisasjonshåndbok for I.L. Driv.

Enstemmig vedtatt.

Lions Pokal:

I pausen mellom slagene ble Lions Pokal delt ut til en ung, lovende idrettsutøver i Driv. I år gikk den til Eirik Ek Hagen

Valg:

Leder: Atle Stenvik

Nestleder: ingen

Kasserer: Jeanette Bull Gram Solem

Sekretær: Hege Nøkleby (ikke på valg)

1. Styremedlem: Gjermund Nøkleby

2. Styremedlem: Aslak Østvaag

3. Styremedlem: Målfrid Hoaas

4. Styremedlem: Jan Frode Sunde

Varamedlem: Ikke valgt

Valgkomiteen fikk ros for sitt arbeid med å finne så mange flott, nye medlemmer til Arbeidsutvalget.

Noen kommer og noen går. Nyvalgt leder Atle Stenvik takket av Tore Smådal, Fredrik Rasmussen og Anne Mari Stokseth med rosende ord, blomster og vase.
Grasrotandel

Postet av Driv Idrettslag den 25. Feb 2009

Viktig melding til alle som spiller via Norsk Tipping !!!

Registrer grasrotandel til IL DRIV på spillerkortet.

Da vil IL DRIV motta 5 % av spillebeløpet, uten at dette går ut over deg.

Be alle dere kjenner om å registre grasrotandel til IL DRIV på spillerkortet.

Vi håper at alle våre medlemmer støtter opp om dette, husk mange bekker små...

Ordningen starter 1. mars, med tilbakevirkende kraft slik at vi får 5 % allerede fra 11. januar.

Det er viktig at dere gir beskjed til kommisjonæren hvem dere ønsker å støtte.

Vi er registrert som DRIV IDRETTSLAG.

Fra 1. mars 2009 kan du som spiller hos Norsk Tipping bestemme hvilket lag eller forening i lokalmiljøet som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. Grasrotandelen går ikke utover innsatsen eller premien din, men kommer i tillegg til det du spiller for. Forutsetningen er at laget eller foreningen er registrert i Frivillighetsregisteret.

Spillerkortet
Spillerkortet til Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du må altså spille registrert for å kunne gi inntil fem prosent av innsatsen din til den organisasjonen eller foreningen du ønsker. Når du har registrert DRIV IDRETTSLAG, sikrer du at idrettslaget blir støttet hver gang du spiller – selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Vinn – vinn!
Det har ingenting å si om du taper eller vinner på spillet ditt. Du blir heller ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Har du for eksempel spilt for 100 kroner på Lotto gir Norsk Tipping fem kroner som går direkte til den mottakeren du selv har plukket ut. Premien din blir like stor – uansett om du benytter deg av Grasrotandelen eller ikke.

Vil du støtte grasrota?
Når du skal levere spill fra og med mars 2009 av, vil du bli gjort oppmerksom på at Grasrotandelen finnes. Denne informasjonen vil møte deg uansett om du stikker Spillerkortet ditt inn i terminalen hos en kommisjonær, skal spille via norsk-tipping.no, på en spillterminal eller om du spiller via mobilen. Grasrotandelen er med andre ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanalene Norsk Tipping har. Når du har funnet deg en mottaker til Grasrotandelen, blir det avsatt penger til denne for hvert eneste spill du leverer. Selv om ordningen starter i mars, vil den ha tilbakevirkende kraft fra 11. Januar.
Minikonferanse

Postet av Driv Idrettslag den 5. Feb 2009

Enebakk Idrettsråd har gleden av å invitere til en minikonferanse med fokus på tilhørighet til klubben.

Konferansen vil finne sted I Rådhuset i Enebakk Tirsdag 10. Februar kl. 19:00 – ca. 21:30.

Det vil bli servert frukt, vann og kaffe. Programmet ligger som vedlegg.

Fristen for påmelding er 5. februar. Send en mail til: fredrik.wessel@evsk.no for å melde deg på.

Med vennelig hilsen

Fredrik Wessel

Nestleder, Enebakk Idrettsråd

Invitasjon til Idrettskonferanse 2009

tirsdag 10. februar kl 19-22

Enebakk Idrettsråd inviterer til en minikonferanse med fokus på;

Tilhørighet til klubben.

Vi ønsker derfor alle velkommen til en interresant kveld med følgende agenda:

Tid

Tema

Fremføres av

19:00

Oppmøte herredstyrehuset i Kirkebygda. Enebakk Idrettsråd ved leder ønsker velkommen og presenterer kveldens agenda

Roar Killerud, leder EIR

19:10

Fakta om frafall. Hva gjør idretten selv med dette?

Johan Conradson, Idrettskonsulent og adm. Nestleder AIK

19:40

Hvilke erfaringer har politiet i Akershus? og hva mener de er forebyggende aktiviteter som idretten bør arbeide mer med?

Vidar Bøe, AIK

20:10

Pause og underholdning

Oppvisning fra Danseburet.

Servering av frukt og kaffe.

20:40

Turbofjøla – et eksempel med suksess omkring tilhørighet

Turbofjøla

21:00

Åpent for innlegg.

Alle som melder interesse...

21:30

Oppsummering og avslutning

Roar Killerud, leder EIR
Medlemskontingent IL Driv 2008

Postet av Driv Idrettslag den 5. Feb 2009

Dessverre er det alt for mange medlemmer som skylder kontingent for 2008. Vi ber om at den innbetales snarest.

Vi gjør oppmerksom på at forsikringer og lisenser ikke gjelder dersom kontingenten til Hovedlaget ikke er betalt.

Har du spørsmål kontakt: Anne Mari Stokseth, mobil 913 10 952.
Årsmøte IL Driv

Postet av Driv Idrettslag den 5. Feb 2009

Årsmøtet i IL Driv vil bli avholdt på Mjær u-skole torsdag 26. mars kl 19.00.