Litt historie om "plassen"

Postet av Driv Idrettslag den 13. Mai 2013

Norge hadde nettopp blitt et fritt land etter fem år i krig. Folk flest bruste i jubel og iver etter å bygge opp igjen fedrelandet etter tyskernes herjinger.
Også Driv - medlemmene var besatt av jubelrusen, og på en - to -tre ble det bestemt å anlegge idrettsbane i bygda.
Det gikk faktisk bare et par uker fra ideen ble tatt opp til det ble bestemt at banen skulle bygges der den ligger i dag. 19. juni ble ideen lagt fram for første gang, og 3. juli, altså bare 14 dager senere var man i gang.

Hvorfor der?
Hvorfor Drivplassen ble anlagt der den ligger, er og vil forbli en gåte. Selv folk som var med på beslutningen 3.juli 1945, kan ikke gi en skikkelig forklaring på hvorfor generalforsamlingen sa "der skal idrettsplassen ligge".

Avgjørelsen.
Valget av tomta for den nye idrettsbanen var ogå pussig ut fra det faktum at laget allerede eide et stort område der veien til Spigerverket flater ut på toppen av Sulerudbakken.
I tillegg var området der Plassen ligger i dag, langt fra spesielt egnet. Veien dit var smal og dårlig, og på hele tomta var det tett skog. Dessuten visste man, før valget ble tatt, at hundrevis med kubikkmeter fjell måtte sprenges og fjernes. Billig var tomten heller ikke - 3500 kr måtte klubben betale for de 10 målene. Det var mye penger i 1946.
Det avgjørende var nok den nære beliggenheten til Folkets Hus, Drivs storstue. Dessuten var det vanskelig å få kjøpt eiendom på den tiden. Grunneierne var lite villige til å selge fast eiendom rett etter krigen, i hvert fall ti noe så unyttig som til idrettsformål. Heldigvis hadde Johan Holmsen Kjepperud en annen oppfatning.

Teksten er hentet fra boka:Fint Driv i 60 år, som er skrevet av Magne Johansen. Redaksjonen besto i tillegg av Tore Petter Pettersen, Inger Key Thoren og Rolf Solberg. Jeg kommer til å hente mer historie fra denne boka og legge ut her innimellom.

Astrid Celius


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.