Tidenes løft for Ytre-bygda !

Postet av Driv Idrettslag den 23. Sep 2013

Ved å lese forrige utgave av Enebakk avis ble jeg virkelig optimist for fremtiden til Ytre-bygda. Forslaget hvor det meste av planlagt offentlig utbygging samles om området ved idrettsanlegget på Mjær og vest for dette, gir et virkelig godt bilde av hvordan bygda bør utvikles. Jeg har pratet med mange etter artikkelen og uten unntak er alle positive til dette. Ved å samle alle disse utbyggingene på et sted vil ressursene kunne utnyttes på en veldig god måte under utbygging men ikke minst etter. Det vil bli et samlet skolemiljø som vil få et idrettsanlegg av internasjonal klasse til bruk for aktiviteter.
 
Landskapsentreprenørene på Gran har vist sin store kunnskap og engasjement for Ytre og idretten ved flere anledninger. Ikke minst i forbindelse med anleggelsen av kunstgressbanen på Mjær stadion i 2011. Ved sin innsats og løsningsorienterte tilnærming dro de dette tilsynelatende umulige prosjektet, i land. Nå synes vi at Enebakk kommune skal omfavne de nye tankene og dra disse videre til et resultat som virker langt å overgå de to så langt lanserte løsningene, Kvernstua og utvidelse av YES.
 
For idretten vil dette gi et løft som vil gi fasiliteter som fører Enebakk opp i nasjonal toppklasse. Løsningen som blir presentert vil økonomisk sett ikke være dyrere og mye mer forutsigbar. Anlegget vil sikre at det er kapasitet til alle aktivitetene som i dag er ønsket. Sentralisering er her også det eneste riktige. Når det skal bygges en ny skole så må det også bygges en flate til kroppsøving. Ved å legge dette sammen rundt anlegget på Mjær, vil det kunne utnyttes i en helhet på en helt annen måte enn ved utbygging på Kvernstua. Her kommer så vel miljø argumentet ved transport som trafikksikkerhet på sin plass. Den foreslåtte løsning vil kreve mindre transport både i forbindelse med skole og idrett. Hvis utbyggingen blir satt opp riktig i henhold til offentlige krav, vil også deler av kostnaden kunne dekkes av tippemidler og andre offentlige tilskudd.
 
Vi har i Driv IL den senere tid også startet arbeidet med å se på en løsning med IFO(Idrettsfritidsordning). Dette vil si et tilbud til barn og unge med trening rett etter skoletid kombinert med lekser. Dette vil dekke de fleste idrettsgrener. Mange kommuner og idrettslag har i dag startet opp med dette. Vi har i denne prosessen sett mange utfordringer, spesielt med tanke på egnede lokaler og kapasitet på dagens idrettsanlegg. En løsning slik foreslått med utbyggingen på Mjær, vil løse alle disse utfordringene. Det ligger da klart for at vi kan gi våre barn og unge et tilbud fremover som de fortjener og løfte idretten til et nytt nivå.
 
Vi i Driv håper at andre lag og foreninger også ser de store mulighetene i å få et nytt samlingspunkt i Ytre. Dette bør bli en «tverrfaglig» møteplass hvor det bør være rom for ungdomsklubb,  øvingslokaler for teater- og musikkmiljø, møtelokaler for bygdens øvrige lag og foreninger, samt kanskje en arena for større tilstelninger som jubileer, utstillinger, konserter og turneringer. Det handler bare om å se mulighetene. Det er viktig at nå alle parter viser sin interesse og bruker de mulighetene for påvirkning et lokaldemokrati har.
 
Fra idrettslaget håper vi at det tas tak i dette raskt og at tanker, kunnskap og informasjon om den nye løsningen kan tas videre. Vi stiller oss disponible til å delta som bidragsytere fra idretten og håper andre aktører vil gjøre det samme(skole, kommune og næringsliv). Det er viktig å hold fremdriften oppe. Med den forventede borgerlige regjeringens utspill om kommunereform, er det nok sannsynlig at Enebakk kommune vil være en del av en kommunesammenslåing i den ene eller andre retning. Ny barneskole må på plass før dette skjer slik at vi unngår ytterligere forsinkelser.
 
Vi fra Driv IL støtter fullt og helt det nye forslaget til plassering og løsning for ny barneskole, PU boliger og flerbrukshall. Mjær oppvekstpark bør realiseres!
 
Vi ønsker kommunestyret lykke til med den rette beslutning om skoleløsning i Ytre og håper på det beste!
 
Mvh
Eivind Ungersness
Styreleder Driv IL

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.