Gratulerer med Fortjenestemedaljer i Driv IL 2022

Postet av Astrid Irene Celius den 15. Jun 2022

Egil Holstad, Oddvar Hønsi og Eva Rustad, Thorvald Ungersness, Frank Bergstrøm, Odd Gulbrandsen Foto: Charlotte B. Nydahl

På årsmøtet i Driv IL 16.03.2022 delte hovedstyret ut fortjenestemedalje for lang innsats for Driv IL, minst 15 år medlemskap og markert seg spesielt positivt.(Fullstendige kriterier i bunnen av saken)

Driv IL gratulerer Egil Holstad, Oddvar Hønsi, Eva Rustad, Thorvald Ungersness, Frank Bergstrøm og Odd Gulbrandsen med fortjenestemedaljen. De har alle gjort så mye for Driv IL gjennom mange år. Dessverre var det bare tre som kunne komme på årsmøtet, men det tre siste fikk medaljen sin 08.06 på klubbhuset.
Driv IL er heldige som har så mange flotte mennesker som står på og hjelper oss å spre idrettsgleden til alle Drivs medlemmer.

Komiteen for hedersbevisninger la frem kandidatene for hovedstyret, som vedtok å tildele hedersbevisning til alle kandidatene. Hovedstyret berømmer komiteen for å ha levert et grundig arbeid, og setter stor pris på den store jobben komiteen har lagt ned for å komme frem til kandidatene og vurderingen av disse.

Anne Mari Egner Stokseth (Æreskomiteen), Thorvald Ungersness, Frank Bergstrøm, Odd Gulbrandsen og Håvard Myrseth (leder i Driv IL) Foto: Charlotte B. Nydahl

Onsdag 08.06.2022 hadde vi utdeling av de 3 siste fortjenestemedaljer på klubbhuset til Driv IL med underholdning av Odd Øyvind Abrahamsen på gitar og sang. Dette ble en veldig hyggelig kveld med flotte taler, underholdning og enkel servering. Ekstra hyggelig var det at 2 av de andre vinnerne av fortjenestemedaljene, Oddvar Hønsi og Eva Rustad, også hadde mulighet til å være til stede. Egil Holstad var dessverre opptatt denne dagen.

Foto: Charlotte B. Nydahl

Årets medaljemottakere:

Eva Rustad 
Eva har «alltid» vært med i Driv IL, både i det sosiale miljøet og innenfor idretten. Eva har en genuin interesse for konkurranseidrett og alt den aktiviteten brakte med seg over terskelen hos henne, Åge og barna. Familiens årelange karrierer både sommer som vinter, med langrenn og friidrett som de store samlende interesser, hadde en stabil og orientert medspiller i Eva - både som hustru og mor! Men den aktive konkurranseidretten lot Eva resten av familien ha for seg selv.
Fortjenestemedalje Eva Rustad.pdf (Full begrunnelse)

Oddvar Hønsi 
Oddvar har en lang og allsidig aktiv karriere bak seg. Han har vært klubbmester både løp og på ski, utallige gangerdeltatt i terrengløp, FriidrettskarusellSkikarusellen, Gaupesteinrennet, Enebakkdilten, for å nevne noe. Det står i Driv-Krafta fra 1984 at Oddvar sammen med kona Aud er Enebakks sprekeste ektepar! Oddvar har også deltatt Orienteringsløp i både inn og utland.
Fortjenestemedalje Oddvar Hønsi.pdf (Full begrunnelse)

Frank Bergstrøm 
Det er bokstavelig talt, som løypekjører og tilrettelegger for ski-idretten han har satt mest «spor» etter seg. Enten «vognkortet» til skuteren viste at maskinen var eid av Driv eller Skiforeningen, det spilte ingen rolle for Frank. Skispor ble satt både rundt Drivplassen og lysløypa, innover i Østmarka og Gaupesteinmarka. Mange har vel våknet en søndag morgen, etter et kraftig snøfall om natta, med en gladmelding på enten sosiale medier, eller når de sosiale mediers arena var Driv sine oppslagstavler, at nå var det bare å finne fram skia,­ løypene var nykjørte!
Fortjenestemedalje Frank Bergstrøm.pdf (Full begrunnelse)

Odd Gulbrandsen 
Odd har helt fram til 2007 i seriespill på Drivs herrelag i håndball. 20 år som bakspillerresten som målvakt. Tar vi tillegg med Veteran NM og diverse cupkamper passerer nok Odd 500 kamper Drivdrakt, slå den! Dugnadsansvarlig i håndballgruppa i lange perioder, samt at vi kommer ikke utenom å måtte nevne Odds innsats på det sosiale området. Han var blant annet i alle år reiseleder og sto for opplegget i forbindelse med herre- og damelagets sosiale arrangementer og turer til Danmark.
Fortjenestemedalje Odd Gulbrandsen.pdf (Full begrunnelse)

Egil Holstad 
Egil har hatt styreverv og tillitsverv i O-gruppa siden 1970-tallet, blant annet som leder 1976 og styremedlem. Egil var oppmann i 1977-1979.Materialforvalter for gruppas utstyr 1982-1989. Videre kartkomite fra 2006- 2016 og leder av kartkomiteen flere perioder, hvor formålet var å produsere nye og revidere gamle O-kartEgil var også med å arrangere Drivs turorientering, og andre O-løp som Driv hadde mange av. For eksempel Enebakk 2 – dagers, med over 600 deltagere, der han sto for trykking av løyper på over 1.200 kart. Egil har også vært en sentral person i Driv-Krafta.
Fortjenestemedalje Frank Bergstrøm.pdf (Full begrunnelse)

Thorvald Ungersness
Da Thorvald var nestleder i Driv hadde han også ansvaret for drift og vedlikehold. Engasjert som han er var dette en oppgave han tok på stort alvor og skjøttet meget bra. Han kom gjerne kjørende på traktoren sin og ordnet og fikset i både løyper og på anlegget generelt .Fremdeles er han oppom Plassen og driver vedlikehold lysløypaHan har fjernet stein og ryddet opp i lysløypa fra Revefaret til Plassen. Thorvald og traktoren var også svært delaktig i dugnaden for å renske opp ved den igjengrodde Bråtendammen 2018. Thorvald har vært en meget sterk ressursperson for Arbeidsutvalget.
Fortjenestemedalje Thorvald Ungersness.pdf (Full begrunnelse)

Tips om kandidater sendes til post@driv-il.no 

Kriterier for fortjenestemedaljer i Driv IL
For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

Kriterier for æresmedlemskap i Driv IL:
 
For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.
Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget.

Oversikt hedersbevisninger i Driv IL:
 
Æresmedlemskap: (Har alle fått fortjenestemedaljen først)
1952: Einar Buer
1987 Nils Wiik
1987: Kåre Myhre
1997: Hroar Kjelgaard
1997: Åge Rustad
2002: Odd Myhre  
2007 Knut Thorvaldsen
2011: Anne Mari Stokseth
2014: Aud Hønsi
2019: Per-Erik Østlie

Fortjenestemedaljer:
 
1962: Karen Myrer, Ivar Myrer,
1967: Hroar Kjelgård, Erling Kjensli, Nils Wiik,
1972: Åge Bjerkland,
1977: Rolf Buer, Kåre Myhre,
1987: Arne Berger, Per Halvorsen, Ellen Kjelgård, Odd Myhre, Åge Rustad, Oddvar Skaug, Rolf Solberg,   Else Wiik, Iver Østvåg,
1994: Knut A. Thorvaldsen
1997: Hans Andersen, Aud Hønsi, Per Erik Østlie
1999: Jan Stokseth,  Anne Mari Stokseth
2007: Atle Killerud, Magne Johansen, Roar Killerud, Per Finnerud, Erik Kjelgård
2002: Dag Skaug, Jan Erik Århus, Terje Myhre
2019: Anne Kaasa, Arne Kolbjørn Nøkleby, Even Ungersness, Glenn Paulsberg, Kjell C. Hovde, Nils-Petter Wiik, Ole Christian Ruud,  Sturla Kaasa Sr, Unni Østlie, Åsmund Jahr  
2022: Eva Rustad, Oddvar Hønsi, Frank Bergstrøm, Odd Gulbrandsen, Egil Holstad, Thorvald UngersnessKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.