Registrering

  • Hvordan er CO2 gevinsten beregnet i tabellen?

    Kilde: Naturvernforbundet

    En bensin- eller dieselpersonbil slipper i 2016 ut i gjennomsnitt 0,185 kg CO2-ekvivalenter per kjørte kilometer. (Kilde: Transportøkonomisk institutts rapport for Tempo-prosjektet: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=36652.) Grunnet stor utbredelse av EL-biler og Hybrider har vi valg å redusere den gjennomsnittlige besparelsen noe. Gjennomsnittlig klimagassutslipp for personbiler blir da på 0,150 kg CO2-ekvivalenter per kjørte kilometer, som er tallet vi har benyttet i kalkulatoren. Vi har ikke trukket fra noe for bruk av biodrivstoff. Tallet gjelder for en bil, og vi regner med at utslippet fordeles på bare en person. Reiser to sammen, kan tallet halveres.